Welkom op de website van Het Zingend Hart

Sopranen en alten in Gist & geluk 2023 (c) Anthonie Meijers

Leids kamerkoor Het Zingend Hart – naar de gelijknamige dichtbundel van Gerard Reve – bestaat momenteel uit 21 zangers en zangeressen. Het koor zingt uit een breed repertoire a-capella koormuziek. Allereerst wil Het Zingend Hart muziek maken op hoog niveau. Daarbij heeft het koor een duidelijke voorkeur voor bijzondere gelegenheden en locaties en besteedt het altijd veel aandacht aan de enscenering van uitvoeringen, meer dan bij veel koren gebruikelijk is.

We zingen tijdens de instudeerfase met bladmuziek, maar tijdens de voorstelling doen we zoveel mogelijk uit het hoofd. Bij onze producties roepen we regelmatig de hulp in van een regisseur. Tijdens die concerten willen we alle zintuigen van ons publiek prikkelen.

Het Zingend Hart repeteert wekelijks op woensdagavond van 20.00 – ca. 22.30 uur in de Vredeskerk te Leiden (Van Vollenhovenkade 24).

Tenoren en bassen in Gist & geluk 2023 (c) Anthonie Meijers
Komend project: Het beleg der stad Leyden

Het Zingend Hart zal in september van dit jaar onder leiding van Machteld van de Putte zingen in de voorstelling Het beleg der stad Leyden. Dit toneelstuk van Lucretia van Merken uit 1774 is hertaald en bewerkt door Bart Vieveen. Vieveen is tevens de regisseur van de uitvoeringen in de Leidse Schouwburg. Speciaal voor deze uitvoering heeft Huub de Vriend composities gemaakt en vierstemmige bewerkingen van geuzenliederen. En er zullen projecties te zien zijn van de Leidse kunstenaar Jos Agasi.

Uitvoeringen op 19, 20 en 21 september.
De kaartverkoop start op 22 mei, via de website van de Leidse Schouwburg.
De voorstellingen maken deel uit van de viering van 450 jaar Leidens ontzet.