De terugkeer van Rembrandt (2006)

14, 15 en 16 juli 2006
Rembrandt Mystery Tour in Leiden

In het weekend van 14/15/16 juli 2006 verzorgden Het Zingend Hart en Bart van Gerwen een wandelconcert door Leiden, met als thema “De terugkeer van Rembrandt”. De Rembrandt Mystery Tour werd gesponsord door het Fond 1818, Prins Bernard Cultuur Fonds Zuid-Holland, Stichting Rembrandt 400 Leiden en het Rembrandt Festival.

Wat is er precies misgegaan tussen de twee vrienden Rembrandt van Rijn en Jan Lievens? Er moet na een lange en hechte vriendschap iets zijn voorgevallen waardoor de een naar Amsterdam en de ander naar Londen vertrok. Het zit Burgemeester en Stadshistoricus Jan Janszoon Orlers niet lekker. Aan wie het horen wil vertelt hij hoe Delft financieel bloeit, Amsterdam floreert, maar zijn stad de boot dreigt te missen. “Zou Leiden niet mooier op de kaart staan wanneer deze oude ruzie uit de wereld werd geholpen en beiden overgehaald kunnen worden zich weer in Leiden te vestigen?

Orlers meent te weten dat Rembrandt én Lievens vandaag beiden binnen de singels zijn. Vanavond is dus zijn kans de twee beroemde schilders hun oude vriendschap te laten herleven. De mensen drommen om Orlers heen en laten zich niet terug sturen: ze gaan mee!

Lievens zit in herberg Den Bonte Koe, maar waar is Rembrandt? Orlers voert de mensen langs plaatsen waar hij Rembrandt denkt te treffen: de Gekroonde Liefde Poort, het graf van zijn ouders in de Pieterskerk. Of de plaats waar zijn schildervuur ontstak: de oude Latijnse school. De steegjes waar hij met zijn vrienden speelde en zijn eerste vriendinnetjes aan de haren trok.