Sing, Be, Live (2021)

Het Zingend Hart zong zich vrij! Dat deden we tijdens de Leidse Hofjesconcerten 2021, op zaterdag 18 september in het Coninckshof. In ons eerste optreden sinds lange tijd – nu nog even zonder theater – bezongen wij de afgelopen periode en wat ons, met pieken en dalen, op de been hield: de muziek, de natuur en de liefde. Met werken van o.a. Tchaikovsky, Vaughan-Williams en Diepenbrock.